+45 97 87 25 25 [email protected]

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af 
​Databeskyttelsesforordningen artikel 13.​

 

 Du har rettet henvendelse til ​Fonden Botilbuddet Hvidbjerghus​

I den forbindelse skal vi i medfør af Databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk, som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Fonden Botilbuddet Hvidbjerghus​

Den dataansvarlige og​ administrative leder er Henrik Lægaard,​ Nørregade 9, Hvidbjerg, 7790 Thyholm​, 92727325,  mail: [email protected]

Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit ophold på tilbuddet​ og leve op til de krav, tilbuddet ​er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er Databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.​

Fonden Botilbuddet Hvidbjerghus har herudover valgt at anvende samtykke fra dig, som grundlag for behandling af dine personoplysninger.​

Fonden Botilbuddet Hvidbjerghus videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil.​

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 6 måneder.​

​I henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i – og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.​

Samtykke som du har afgivet i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.​

​Hvis du ikke ønsker, at Fonden Botilbuddet Hvidbjerghus​behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold ​og leve op til de forpligtelser, som Fonden Botilbuddet Hvidbjerghus​ er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på Fonden Botilbuddet Hvidbjerghus​ må bringes til ophør.​

​Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder Fonden Botilbuddet Hvidbjerghus ​behandling af dine personoplysninger ukorrekt.​