+45 97 87 25 25 [email protected]
Botilbuddet Hvidbjerghus

Målsætning

Målsætning

Vores overordnede målsætninger er at skabe trivsel og udvikling hos vores beboere, således de kan komme til at leve et så selvstændigt og trivselfuldt liv som muligt.

Vores primære mål er at modtage voksne uanset baggrund fra 18 år og opefter. Vores mål er at give dem muligheden for en tilværelse, der er meningsfyldt og med en hjemlig base med udgangspunkt i borgerens ressourcer og arbejde henimod at opnå et selvstændigt liv.

Det er vores erfaring, at det er muligt igennem et positivt livssyn og med et menneskesyn, hvor vi er ressourcefokuseret og med et respektfuldt miljø, kan udvikle borgerens allerede tilstedeværende ressourcer og dermed højne beboernes funktionsniveau. Således at de bliver mindre udfordret i deres dagligdag og derved opnå højere livskvalitet indenfor deres eget livsperspektiv.

Hvor beboerne måske tidligere har oplevet svigt i form af gentagne indlæggelser og flytninger, har vi ressourcerne til at rumme borgeren, så denne føler sig accepteret og anerkendt, som er en af de egenskaber, vi ønsker at borgeren skal erfare og opleve.

Opholdet hos os vil som udgangspunkt altid være med henblik på udslusning til evt. egen lejlighed med støtte eller en anden bo-form med mindre indgribende foranstaltninger.

Aktivering

Aktiverings-delen i dagligdagen vil være skemalagt i tidsrummet fra kl. 10.00 – 14.00 og er målrettet udvikling af arbejdsmarkedsparathed med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og funktionsniveau.

Aktivering består bl.a. af ADL træning, og herudover kan der tilbydes aktivering, både internt på botilbuddet og eksternt hos samarbejdspartnere, evt. ifølge med personale – alt efter borgerens behov.
​Eksempler: Vedligeholdelse af Statsskovarealer, landbrug, havearbejde, brænde savning, værkstedsopgaver, almindelig forekommende vedligehold af udenomsarealer.

Aktiveringen kan også bestå i, at borgeren deltager i enkeltfags kurser under VUC, Produktionsskole, opstart på STU eller UU, Flex-afklaring igennem Jobcenter.

I fritiden vil der være mulighed for at dyrke forskellige former for motion.
​Eksempler: håndbold, fodbold, motionscenter, ridning og rollespil.

​Vi deltager aktivt i handicapidræt samt lokale motionstiltag, som eksempel Hjerteforeningen, Thyholm Rundt, Løbeklub o.lign.​

At bo hos Hvidbjerghus Fonden

Vi tilstræber at skabe en meget høj grad af kontinuitet/struktur i dagligdagen med en fast døgnrytme – aktivering, fritid og hvile.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte og arbejder igennem positiv, anerkendende, konstruktiv dialog målrettet med erkendelse og accept af egen situation. Vi anser dette for at være essentielt for at borgeren kan arbejde med i en positiv personlig udvikling. 

Egenopfattelsen har stor betydning for, hvordan den enkelte borger håndterer “svære perioder” i sit liv.

Kontaktpersons-funktionen er et grundlæggende fundament i arbejdet med den enkelte borger og derfor også en naturlig del af dagligdagen.