+45 97 87 25 25 [email protected]
om os

Daglig​dagen

Dagligdagen 

 

Dagligdagen består blandet andet af læring i daglig livsførelse såsom madlavning, hygiejne, rengøring, tøjvask o.lign. (ADL opgaver)

Som er en del af fællesskabet i huset er beboerne medbestemmende i forhold til de ugentlige madplaner, fælles indkøb o.lign. 

“Værket” danner ramme om vores samvær- og aktivitetstilbud §104 i tidsrummet kl. 09.30 – 14.30 fra mandag til fredag. Her kan beboerne deltage i beskæftigelsesaktiviteter der er tilrettelagt ønsker, drømme, målsætninger og interesser indenfor beskæftigelse.  

Beboerne har i høj grad et medansvar for at dagligdagen fungerer. De praktiske gøremål i dagligdagen er alles ansvar og kan omhandle mange forskellige typer arbejdsopgaver i vedligeholdelses af fælles arealerne.

Ved planlægning af dagens opgaver tages der altid udgangspunkt i den enkeltes aktuelle ressourcer og kompetencer, således at opgaverne tilrettelægges overskueligt for borgeren med henblik på at denne oplever succes i opgaven. Dette er vigtigt, idet succesoplevelser i praktiske opgaver udvikler og styrker borgerens selvfølelse, selvværd samt praktiske færdigheder.

I borgerens fritid respekterer vi behovet for privatliv, med støtte og guidning til at borgeren er aktiv i at udvikle og bruge egne ressourcer i fritidsaktiviteter.

Vores daglige struktur bygger på faste

tidspunkter for:

 • Hvornår opretteholder man sin personlig hygiejne.
 • Hvornår man udfører praktiske gøremål – Arbejdsliv/Beskæftigelse
 • Hvornår dagens måltider indtages – Sundhed
 • Hvornår der er besøg i huset eller deltagelse i aktiviteter uden for huset – Fritidsliv
 • Hvornår der er mulighed for at gå på eget værelse – Privatliv/ro
 • Hvornår går man til ro – Hvile/søvn

 ​Vi træner og understøtter borgerens almindelig dagligdags livsførelse (ADL) med støtte og vejledning i tøjvask, rengøring af eget værelse samt fællesarealer. Derudover har beboerne muligheden for at være en aktiv del i tilberedning af måltider, og oprydning efterfølgende. Herunder med ugentlige indkøb af dagligvarer samt mulighed for at gøre personlige indkøb.

Borgerinddragelse

Vi har skemalagt ét ugentligt beboermøde, hvor beboerne har muligheden for at komme med ønsker for ugens forløb, madønsker, aktiviteter og ture ud af huset.
Der oprettes fra tid til anden aktivitetsgrupper, bestående af beboerne samt personale. Disse grupper kan fx. have til opgave at arrangere ferieturer, aktiviteter ud af huset, foredrag og motionsaftener o.a.

Botilbuddet Hvidbjerghus har oprettet beboerråd efter SEL § 16, stk. 2, for at beboerne har formel indflydelse på deres bosted.

Formål:

 • at give beboerne så stor indflydelse som mulig på eget liv på Hvidbjerghus.
 • at skabe et forum for dialog mellem ledelse og beboerne om:
 • hvordan hverdagen kan være på botilbuddene.
 • indhold og aftaler for det daglige liv i og omkring boligen i botilbuddet.

Beboerrådet er medbestemmende på:

 • Ansættelse af nyt personale
 • Nyanskaffelse af møbler
 • Belysning
 • Beplantning i haven og fællesarealerne
 • Udsmykning
 • Ændringer af Hvidbjerghus hverdag
 • Ændringer der vedrører Værket
 • Planlægning af fester
 • Anden underholdning

Beboerrådet på Hvidbjerghus drager først og fremmest omsorg for, at den enkelte bliver hørt. Hvidbjerghus beboerråd er tilbudt til fem afdelinger og rådet kan bestå af fem beboerrepræsentanter.
I opstarten består rådet af tre beboerrepræsentanter.

Der afholdes beboerrådsmøde en gang om måneden.