+45 97 87 25 25 [email protected]
om os

Pædagogisk metode

Pædagogisk metode

Vi arbejder metodisk ud fra KRAP

KRAP​

K – Kognitiv

R – Ressourcefokuseret

A – Anerkendende

P – Pædagogik (praksis)

 KRAP metodens teoretiske grundlag stemmer overens med vores værdigrundlag og grundtanker omkring det enkelte menneske. 

Vores målgruppe profiterer af KRAP-metoden, idet metoden imødekommer den forskellighed vi møder hos vores beboere og indeholder en iboende nysgerrighed på det enkelte menneske og dets ressourcer. 
KRAP metodens udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og den anerkendende (med anerkendelsens to ben) tilgang giver, for os, det bedste fundament for at arbejde respektfuldt og ordentligt med den enkeltes udviklingspotentiale og livskvalitet.

KRAP bruges både som udgangspunkt i flere samtalerformer, i direkte relation til beboeren (eks. skematikker) og som analyse, afdæknings- og perspektiveringsredskab på personalemøder. 

Tilgangen baserer sig i dagligdagen på KRAP og den pædagogiske handleplan tager udgangspunkt i KRAP.

Ud fra journalføringen kan der udformes cases der benyttes på personelmøder til fælles refleksion og ensretning af metoden i praksis. 

Endvidere sikres det ved sparring til og gennemgang af alle pædagogiske handleplaner, at KRAP metoden indkorporeres i praksis.

Overordnet, oplever vi, at der ved at benytte KRAP som metode, frigives ressourcer hos den enkelte beboer, til at udvikle på de områder, hvor beboeren har et udviklingspotentiale. 

Effekter vi oplever af KRAP-metoden:
– større indsigt i egen virkelighedsopfattelse samt livsvilkår og forøgede personlige kompetencer ift. at handle konstruktivt på egen livssituation (kognitive omstruktureringer/hensigtsmæssige mestringsstrategier). 

– større indsigt i egne ressourcer; blive styrket i disse og dermed få øje på, at kunne ”noget”/have en værdi og dermed en øget lyst til- og mod på, at handle anderledes end tidligere, på baggrund heraf. Selværdet styrkes. 

– sociale kompetencer styrkes, hvilket kan understøtte beboerens mulighed for at opretholde og udvide familiære/primære relationer og andre sociale relationer.

Beboerne opnår muligheden for at udvikle sig mod egne målsætninger, med udgangspunkt i egne ressourcer og ud fra egne livsvilkår.