+45 97 87 25 25 [email protected]
om os

Personale

Personalesammensætning

Vores personalegrupper er tværfagligt sammensat.

Vores personalegruppe består af både mænd og kvinder med pædagogiske, sundhedsfaglige samt håndværksmæssige uddannelsesbaggrunde. Derudover er der i personalegruppen brede erfaringsbaggrunde, som vores borgere profiterer af, i form af støtte i aktiveringstilbud.

Vi har tilknyttet faste vikarer, som jævnligt har vagter i vores afdelinger, idet det er vigtigt for vores borgere, at der er genkendelighed og tryghed i situationer med sygdom og ferieafvikling i den faste personalegruppe.

Vi har periodevist pædagogstuderende, idet vi ser dette som et aktiv til at sikre en kontinuerlig konstruktiv og dynamisk faglig udvikling.

​Vores personale tilbydes løbende fagligt relevante kurser og opkvalificering, samt supervision.

​Én gang årligt afholdes der Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS).​