+45 97 87 25 25 [email protected]
om os

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er baseret på en positivt og nysgerrigt menneskesyn. Vi tror på at alle altid gør det bedste de kan. 

Med udgangspunkt i et menneskesyn, hvor borgeren er i centrum og har ret til at bestemme over eget liv har vi formuleret nærværende. 

VI VIL SKABE TRIVSEL OG UDVIKLING
Gennem nysgerrighed, vejledning og støtte med udgangspunkt i den enkeltes behov vil vi skabe rammer for trivsel og læring. 
Rammerne kan være struktur, der skaber tryghed og derigennem implicit kan skabe rammer for udvikling og øget trivsel.

Vi er sådan nogen der…:
…tror på at alle altid gør det bedste de kan

…viser åbenhed og skaber sammenhæng mellem det, vi udtrykker, og det vi gør.

…anerkender retten til selvbestemmelse og retten til at leve eget liv. 

…er fleksible og forandringsvillige og tager ansvaret for relationen med beboerne.

…gennem anerkendelse af beboerens individuelle behov vil skabe rammer for omsorg og derigennem livskvalitet og et konstruktivt udgangspunkt for trivsel, udvikling og vedligehold af færdigheder.

…gennem anerkendelse af borgerens valg/fravalg vil støtte den enkelte i retten til selv at beslutte og vælge, oplyse omkring konsekvenserne af valgene og støtte i forhold til læringen af denne proces.

…vil udvikle selvstændigheden og selvværdet hos den enkelte

…med udgangspunkt i anerkendelse, vejledning og læring vil skabe mulighed for trivsel og tryghed, der igen giver øget selvværd og deraf øget selvstændighed og livskvalitet.