+45 97 87 25 25 [email protected]
Botilbuddet Hvidbjerghus

Visitation

Visitation

Der vil ved henvendelse blive tilbudt fremsendelse af informationsmaterialer om Botilbuddet Hvidbjerghus

Trin 1 ved visitering:

Der rettes henvendelse til Henrik Lægaard eller Anne Katrine Abildgaard Kristensen på 92 72 73 25 ved interesse.
Herefter ønsker vi relevant materiale tilsendt til [email protected] eller [email protected], fulgt op af en uddybende samtale med visitator/sagsbehandler

Trin 2 ved visitering:

Vurderes det at visitationsprocessen fortsætter herefter, ønsker vi at møde beboeren til et matchmøde – det kan både være hos beboeren, hvorend denne befinder sig eller ved forbesøg på Hvidbjerghus i den afd. der forventes at matche beboeren. 
Her er formålet at give beboeren et indblik i hvem vi er. Formålet med dette besøg er også at skabe relation mellem borgeren og personale, så beboeren ved eventuel indskrivning, vil blive mødt af kendte ansigter. Beboeren kan  selvfølgeligt medbringe en eller flere støttepersoner.

Trin 3 ved visitering:

Hvis beboeren siger ja til pladsen, aftales der tidspunkt og lavpraktisk omkring indflytning.

Indskrivelse af beboer

Visitation

Visitations skema samt samarbejdsaftale præsenteres.

Aftales der samarbejde udarbejdes en konkret samarbejdsaftale efterfølgende

Indskrivning 

Kontakt og bestilling underskrives

Indskrivningsplan udformes

Handleplan §141: Beskrivelse fra beboeren samt sagsbehandler

Efter 3.måneder 

Trivselskema 1. gang månedligt (udfyldes hver måned efterfølgende)
Pædagogisk handleplan med mål og delmål opstilles
Statusmøde med beboer og sagsbehandler.

Evt. Revurdering af indsats
P-møde: Sparring og drøftelse af pædagogiske tilgang, møde, samt mål og delmål.

Hver 6-12 måneder

Statusmøde på indsatsplanen med beboer og sagsbehandler.
En vurdering af forlængelse af kontrakten
Pædagogisk handleplan, herunder mål og delmål.

P-møder: Sparring, drøftelse af pædagogisk tilgang, metode, samt mål og delmål (P-møder afholdes månedligt).